deze website bevat alle projecten van Jos. Bedaux, die de moeite waard zijn nog te tonen en is samengesteld door Frans en George Bedaux naar aanleiding van bezoeken in 2008 en 2009

Nadat in 1989 vanuit de Tilburgse Kunststichting een boek verschenen is over het werk van Jos Bedaux is hij eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt.
In 1994 is heeft het NAi (Nederlands Architectuurinstituut) het initiatief genomen om Bedaux op te nemen in het rijksarchief. Christel Leenen heeft in die periode een aantal maanden op het bureau Bedaux gewerkt om het archief door te nemen.
Vervolgens is het definitief overbrengen van het archief van Jos. Bedaux blijven hangen tot het jaar 2008. De erven Bedaux hebben toen de draad weer opgepakt en zijn opnieuw in overleg getreden met het NAi.
Bij het NAi wilde men echter gezien de grote hoeveelheid, niet het hele archief hebben en werd aan de erven gevraagd mee te denken in wat interessant was en wat niet.
Vanaf  september 2008 hebben George en Frans Bedaux, zonen van Jos., elke week een dag uitgetrokken om de werken van Jos. Bedaux te bezoeken en op foto vast te leggen.
Dat was wekelijks een prachtige belevenis, maar de rest van de week ook hard werken om alles uit te zoeken en te documenteren.
Zij zijn in die periode veel enthousiaste mensen tegen gekomen en heel veel nog prachtige projecten.
Tijdens de rondgang door Limburg zijn ze ook bij Jo Coenen langs geweest, die hen bijzonder wist te inspireren. Jo Coenen stelde dat hij Bedaux na Le Corbusier plaatst en dat Bedaux volledig miskend is.
Dat gevoel kwam bij de gebroeders Bedaux ook steeds meer bovendrijven en zij kwamen tot de ontdekking dat zij deze inventarisatie veel eerder hadden moeten doen. Dan hadden ze nog wat projecten misschien kunnen redden.
In deze website doen zij verslag van hun bevindingen bij deze rondgang door Goirle, Tilburg, Midden-Brabant, Brabant, overig Nederland en Belgie.
In de eerste regel van plaatjes treft u foto's aan uit het fotoarchief van Jos. Bedaux of foto's van de oorspronkelijke situatie die zij bij hun bezoeken ontvingen. In deze oude situatie worden ook tekeningen getoond van het architectenbureau. Het hele tekeningenarchief is gedigitaliseerd. Van de projecten bestaan dus meer tekeningen dan de hier getoonde.
De zwart-wit foto's zijn van verschillende fotografen, daar waar de fotograaf bekend is is dat bij de betreffende foto's vermeld. De kleurenfoto's zijn van Frans Bedaux.
De teksten zijn van George en Frans Bedaux
De website is vormgegeven door Pepijn Lemmens