schouwburg eindhoven

1952
eindhoven

besloten prijsvraag, uiteindelik is het ontwerp van Geenen Oskam in 1964 geopend

 17-07-1952 stelde de Gemeenteraad Eindhoven een College van Advies in die de raad ging adviseren bij het Programma van Eisen voor een nieuwe Stadsschouwburg. In een meervoudige opdracht werden zes architectenbureaus gevraagd plannen in te dienen volgens het opgestelde programma. De zes architectenbureaus waren: Jos. H.A. Bedaux; C.H. de Bever; Ir. J.C. van Buijtenen; B. Clement; Ir. C.G. Geenen en Ir. L.R. Oskam; Ir. E.H. Kraaijvanger  en H.M. Kraaijvanger. De jury bestond uit:H.A.M.T. Kolfschoten - voorzitter; G.J.P.M. Bolsius; F.P.J. Peutz; B. Bijvoet;  J. Snoek; P.J. Houtman en W.H. Vroom. De conclusie van de jury is dat geen der inzendingen de bevredigende uitwerking van de opdracht was. Aan architecten De Bever, Geenen/Oskam en Kraaijvanger wordt gevraagd hun schetsontwerpen verder uit te werken.
Om inspiratie op te doen ging Jos. in göteborg kijken naar de schouwburg van Karl Bergsten. hiervan nemen we foto op.