woningen hoograven

1954 - 1957
hoograven
3523JD
utrecht

Gemeente Utrecht heeft in Hoograven vier bouwblokken uitgegeven aan vier architecten van buiten Utrecht (waaronder ook Rietveld en Fledderus), die gekoppeld werden aan vier Utrechtse architecten die de plannen van de buitenlanders moesten uitwerken. Bedaux heeft hier samen met  architect W.A.Geelen uit Utrecht 309 woningen gebouwd. Hij heeft er een hele mooie wijk van gemaakt met een wijkgedachte: een door de hoogbouw en de pergola’s begrensd geheel met een centraal plein als speelplaats en ontmoetingsplek omgeven door  mooie gazons als openbaar groen.
De flats zijn onlangs geheel gerenoveerd. De bakstenen gevels zijn op de onderzijde na van isolatie en een stuclaag voorzien en de stalen ramen zijn door kunststofkozijnen vervangen. Het stucwerk en de balkons zijn in allerlei kleuren geschilderd. De woningen in het plan hebben nog hun bakstenen gevels behouden, maar de typerende hekwerken boven de voorgevels zijn weggehaald. Hopelijk voor tijdelijk.  De huidige eigenaar is  woningcorporatie Portaal.
 

Javascript is required to view this map.