bedrijfsgebouwen Triborgh

1942
Verversstraat 2-4
5038 VH
tilburg

Ketelhuis en woonhuis zijn behouden, de rest van het complex is gesloopt.

Tussen het stedelijk geweld van het Zwijsencluster van Jacq. de Brouwer en het afgestompte potlood van van Oers twee aan het geweld ontsnapte kleinoden van Jos. Bedaux. Links het ketelhuis dat nu nog dienst doet als trafo en rijwielstalling en rechts de stokerswoning. Beide panden verkeren in vrijwel originele staat. Het woonhuis is ernstig verwaarloosd. Het braak liggend terreintje er naast doet het ergste vrezen.
Het zijn nog de enige overblijfselen van wollenstoffenfabriek Triborgh waar Bedaux veel werk voor verricht heeft. De directeur van deze fabriek was Wim van Spaendonck. Zijn huis aan de Ringbaan Oost 206 vertoont nog steeds duidelijke Bedaux-trekken.
Uit de tekeningen van het gemmentearchief is niet helemaal duidelijk wanneer een en ander gebouwd is. De bouwvergunning voor beide gebouwen is in 1942 verkregen, uit een situatietekening lijkt het dat het ketelhuis in 1943 gebouwd is. in 1946 worden nog tekeniingen voor de vloerconstructie van een aanbouw ingediend. 

Javascript is required to view this map.